LA MOCIÓ

canigó

MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN

COM A FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS

ATÈS que l’any 1955 Francesc Pujade, vilatà d’Arles de Tec al Vallespir, a la Catalunya Nord, inspirat en el poema de Verdaguer  Canigó va tenir la iniciativa d’encendre els Focs de Sant Joan al cim d’aquesta muntanya per a repartir la seva Flama per totes les contrades de la nostra terra catalana renovant, així, aquesta tradició mil·lenària amb la qual les fogueres prenien un sentit col·lectiu.

ATÈS que els Focs de Sant Joan, encesos amb la flama del Canigó, generada per feixos de llenya portats per persones de diversos punts dels Països Catalans i encesos per la flama renovada i guardada cada any al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà, d’ençà de l’any 1966, han contribuït com a festa popular destacada a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra cultura catalana.

ATÈS que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva vigència actual que l’ha fet sobreviure com un valor espiritual en les diverses situacions polítiques i socials, tot superant períodes històrics molts difícils al llarg del temps.

ATÈS que la Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals i esportives de tot el territori i cal que aquesta Flama del Canigó arribi i es mantingui arrelada arreu dels Països Catalans i perduri com a símbol d’esperança i germanor d’un poble que vol i necessita recuperar en plenitud el seu sentit de pertinença a una mateixa comunitat històrica que per voluntat pròpia esdevingui socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera i culturalment digna.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment el grup municipal de ……………………………, proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER .- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.

SEGON .- Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels Països Catalans, atès que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris i a la vegada prenguin les accions necessàries per fer-la efectiva.

TERCER .- Impulsar, facilitar i difondre – la Regidoria de Cultura, en contacte amb les diferents comissions de festes de la ciutat – els Focs de Sant Joan i la festa de la rebuda de la Flama del Canigó en aquells barris que encara no ho tenen programat.

QUART .– Fer arribar aquest acord a l’Espai Mata de Jonc (info@espaimatadejonc.cat)

Descarrega’t la Moció en pdf